Giống Hồng Táo Tàu Panzao

Liên hệ

Hồng táo tàu Panzao là giống táo mới được những nhà khoa học bên Trung Quốc họ lai tạo và tạo ra giống táo cực kỳ chất lượng. Hiện nay Panzao chính là loại táo chính đang được các hộ nông dân bên Trung Quốc họ ghép cải tạo và trồng trên diện tích lớn để làm kinh tế

Đặt hàng và tư vấn